Par biedru sapulci

18.02.2022. Politiskās partijas ”Republika” valde izsludina ārkārtas biedru sapulci, (turpmāk – sapulce), kas norisināsies 2022. gada 5. martā plkst.09.00, attālinātā formātā Zoom platformā ar Google.doc balsošanas sistēmu, moderēšanas adrese Augusta Deglava iela 38A, Rīga.

Biedri ar ārkārtas biedru sapulces lēmumprojektiem var iepazīties rakstot uz e-pastu: kustiba@republikanis.lv.

Biedru reģistrācija sapulcei e-vidē (ZOOM) notiks 5. martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:50.

ZOOM saite tiks nosūtīta pirms reģistrācijas uz katra biedra norādīto e-pastu.

Pieslēdzoties ZOOM biedriem ieslēdzot kameru, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), pēc kā biedram tiks piešķirts identifikācijas numurs, kurš būs jāuzrāda balsošanā.

Pēc biedru reģistrācijas noslēguma, biedriem uz e-pastu tiks nosūtīta ZOOM saite, kas paredzēta, lai pieslēgtos ārkārtas biedru sapulcei.

Balsošana ārkārtas biedru sapulcē notiks ar Google.doc starpniecību. Balsošana notiks trīs daļās.

Ārkārtas sapulces darba kārtība:

 1. Paziņojums par kvorumu
 2. Balsojums par sapulces vadītāju, protokolistu un balsu skaitītāju
 3. Darba kārtības un balsošanas kārtības apstiprināšana

https://forms.gle/aF5eoCKGtjqfFmdG6   –   Balsojums par pirmajiem trīs ārkārtas darba kārtības punktiem

Balsošana un balsošanas rezultātu apkopošana un paziņošana.

 1. Revīzijas komisijas ikgadējais ziņojums
 2. Balsojums par  Statūtu grozījumiem
 3. Politiskās partijas “Republika” valdes atsaukšana
 4. Revīzijas komisijas atsaukšana

https://forms.gle/Zu93qVEULUnqFwR89   –   Balsojums par partijas amatpersonu atsaukšanu un statūtu grozījumiem.

Balsošana un balsošanas rezultātu apkopošana un paziņošana.

 1. Politiskās partijas “Republika” valdes un valdes priekšsēdētāja ievēlēšana
 2. Politiskās partijas “Republika” domes priekšsēdētāja ievēlēšana
 3. Politiskās partijas “Republika” revīzijas komisijas ievēlēšana

https://forms.gle/oA1Vka1MLzeGXcF99   –   Balsojums par partijas amatpersonu ievēlēšanu.

Balsošana un balsošanas rezultātu apkopošana un paziņošana.

 1. Ievēlētās valdes un valdes priekšsēdētāja paziņošana
 2. Ievēlētās domes sastāva paziņošana
 3. Revīzijas komisijas sastāva paziņošana
 4. Citi jautājumi.

Valde aicina visus biedrus pieslēgties attālinātajai sapulcei e-vidē. Ja, kāds no biedriem nevar pieslēgties attālināti, lūdzam izmantot iespēju pilnvarot citu biedru pārstāvībai un balsošanai sapulcē un savlaicīgi informēt par to, rakstot uz e-pastu:  kustiba@republikanis.lv

Pilnvaras iesniegšanas kārtība:

1) Aizpilda pilnvaru (pievienota pielikumā);

2) Nogādā pilnvaras oriģinālu partijas koordinatoram iepriekš sazinoties pa tālruni +371 23379747*;

3) Nosūta e-pastu uz kustiba@republikanis.lv, norādot, kurš pilnvaro un kuru pilnvaro, kā arī tālruni saziņai;

*Pilnvara jānogādā Politiskās partijas “Republika” koordinatoram iereģistrēšanai līdz 03.03.2022. plkst. 17.00

Biedru sapulces attālinātā pieslēgšanās notiks ZOOM  platformā uz kuru saite tiks izsūtīta 05.03.2022.

Ja rodas papildus jautājumi, droši rakstiet (telefons +371 23379747).

Patiesā cieņā

Politiskās partijas “Republika” valde