PARTIJAS REPUBLIKA programma 14. Saeimas vēlēšanām

Republikāņi piedāvā formulu partiju karteļa un pelēko kardinālu ietekmes likvidēšanai. Varas balansēšanai tautas interesēs. Kardināli nemainot līdzšinējo lietu kārtību, nemainīsies rezultāts!

Latvijas suverenitātes pamats ir sakārtota valsts ārējā un iekšējā drošība. 
Republikāņi stingri atbalsta tiesiskumu, amatpersonu politisko, civilo un kriminālatbildību, profesionāļu valdību, tautas referenduma un digitālas balsošanas tiesības, zemu nodokļu, brīvas uzņēmējdarbības un konkurētspējīgas ekonomikas sistēmu. 

Lai ekonomika kļūtu enerģiska un sniegtu Latvijas iedzīvotājiem plašas ekonomiskās attīstības iespējas, ir jāsamazina nodokļi, valsts parāda līmenis un birokrātiskais regulējums. Mums nav jābūt akliem Eiropas Savienības direktīvu un regulu burta kalpiem. Latvija ar republikāņu politiku būs droša un ekonomiski augoša nācija.

Vēlētāju aizsardzība. Partiju karteļa ietekmes likvidēšana

 • Samazināt partiju deputātu skaitu no 100 uz 50. 
 • Ieviest drošu elektronisko vēlēšanu sistēmu. Balsošana internetā.
 • Samazināt referendumu ierosināšanas slieksni.
 • Tiesības balsot par neatkarīgiem deputātu kandidātiem no vienmandātu apgabaliem. 
 • Tautas vēlēts prezidents veido tehnokrātisku (profesionāļu) valdību. 
 • Tiesības vēlētājam pirms termiņa atsaukt savu balsi deputātam, prezidentam, ja tas zaudējis vēlētāju uzticību.
 • Parlamentārā izmeklēšanas komisija un starpvalstu ekspertu grupa par covid laika pieņemtiem lēmumiem, iepirkumiem, izdevumiem, amatpersonu atbildības izvērtēšana.

Nacionālā (ārējā un iekšējā) drošība

 • Turpināt brīvprātīgas profesionālās armijas, zemessardzes stiprināšanu. 
 • Atbalstīt ar aizsardzības nozari saistītos pētniecības projektus un jaunu militāras nozīmes preču radīšanu Latvijā.
 • Valsts iekšējai drošībai 2,5 % no IKP. 
 • Aizsardzības, Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministriju darbiniekiem konkurētspējīgs atalgojums un sociālās garantijas.
 • Saglabāt izdienas pensijas.
 • Atjaunot modernu Policijas akadēmiju. 
 • Krīžu vadībai izveidot Operatīvās vadības centru ar starpnozaru ekspertiem, tiesībām pieņemt patstāvīgus lēmumus.
 • Lēmumi par Epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu tikai balstoties uz nozaru profesionāļu vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, datiem, vadoties no tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām, neapturot ekonomisko aktivitāti un izglītības procesu.

Noziedzības un korupcijas likvidēšana, tiesiskums, cilvēktiesību aizsardzība

 • Apvienot operatīvās darbības subjektus ar līdzīgām funkcijām: KNAB, Iekšējās drošības biroju, VID iekšējās drošības pārvaldi.
 • Modernizēt Valsts policiju, Iepirkumu uzraudzību biroju.
 • Panākt tiesu neatkarību no politiskās iejaukšanās. Veicināt ātrāku tiesvedības procesu.
 • Novērst konkurences ierobežojumus, korupcijas riskus valsts un pašvaldību iepirkumos. 
 • Nostiprināt valstī cilvēku pamattiesību aizsardzību.

Ekonomika

 • Samazināt elektroenerģijai sadales un pārvades pakalpojumu izmaksas.
 • Latvijas HES saražoto elektroenerģiju nenodot pārdošanai Nord Pool biržā.
 • Šķeldai, kūdrai, labībai u.c. jānosaka Valsts nozīmes stratēģisko produktu statuss. Nepieļaut deficīta veidošanos Latvijas tirgū.
 • Maksimāli izmantot vietējos atjaunojamos energoresursus, krīzes laikā nosakot tiem fiksēto tarifu.
 • Uzstādīt jaunākās paaudzes mazu, drošu modulāru atomelektrostaciju (SMR).
 • Samazināt PVN atsevišķām nozarēm, produktu vai pakalpojumu grupām.
 • Ceļa nodokli, auto ekspluatācijas nodokli iekļaut degvielas cenā. Transportlīdzekļiem, kuru vecums nepārsniedz desmit gadus, tehnisko apskati veikt reizi divos gados.
 • Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli vienīgo mājokli.
 • Kopējais vai atsevišķais nodokļu un nodevu slogs nedrīkst būt lielāks kā vidējais Eiropas Savienības dalībvalstīs.
 • UIN, IIN, PVN pārdale starp valsti un pašvaldībām.
 • Samazināt ēnu ekonomiku līdz 19% no IKP.
 • Mazajam biznesam atvieglots nodokļu režīms. Patentmaksājums 9% apmērā plus VSOAI 5%, ņemot vērā iepriekšējā gada ienākumus. Jaunuzņēmumiem nodokļu brīvdienas līdz 3 gadiem.
 • Norakstīt VID atliktās nodokļu summas, kurām piešķirts termiņa pagarinājums cēloniski ar valdības pieņemtajiem covid ierobežojumiem.
 • LTRK un LDDK rekomendāciju kopsavilkums partiju ekonomikas programmām

Sociālā labklājība, demogrāfija

 • Automātiska pensijas mantošana.
 • Pensijas neaplikt ar nodokļiem. Minimālā pensija – ne mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu.
 • Palielināt pensijas, padarot pensiju 2.līmeni labprātīgu. Dot iespēju izņemt uzkrāto naudu ar tiesībām pašam atvērt savu investīciju kontu, neapliekot ar IIN. 
 • Izstrādāt un ieviest mērķētas atbalsta programmas demogrāfijas, visu ģimeņu, aizbildņu, maznodrošināto un trūcīgo, nodarbināto vecāku atbalstam.

Izglītība, veselība, zinātne, inovācijas, sociālie partneri

Sports, vesela nācija

 • Sagatavot un finansēt Latvijas nacionāla mēroga programmu “Vesels darbam un valsts aizsardzībai” (VDVA).
 • Atbalstīt tautas un elites sportu.
 • Valsts līdzfinansējums sporta aktivitāšu nodrošināšanai katram bērnam. 
 • Vakcinācija labprātīga, iesaistot ģimenes ārstu prakses.