Dzīvoklis ģimenēm ar bērnu ar invaliditāti

Pēc Saeimas deputāta Kaspara Ģirģena iniciatīvas parlamenta atbildīgajai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai iesniegts priekšlikums, aicinot paplašināt to iedzīvotāju loku, kuras pirmām kārtām ir jānodrošina ar dzīvojamo telpu, iekļaujot arī ģimenes un personas, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti.

“Jau šobrīd valsts un pašvaldības atbalsta ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, piešķirot atlaides un atvieglojumus, piemēram, transportam, elektrībai u.tml. Pašvaldības atbalsts mājokļa piešķiršanā būtu nākamais solis, lai mēs atvieglotu šo ģimeņu finanšu slogu. Šādām ģimenēm ir jārēķinās ar lielām ikdienas ārstēšanas un uzturēšanas izmaksām, un bieži vien viens no vecākiem ir spiests nestrādāt, lai uzņemtos pilnas rūpes par bērnu ar invaliditāti. Tāpēc pat ģimenes, kas nepieder pie mazturīgām, saskaras ar finanšu izaicinājumiem, un pašvaldības atbalsts ar mājokli samazinātu daļu spriedzi par izmaksām un vecāki vairāk savas rūpes varētu novirzīt kvalitatīvākas dzīves nodrošināšanai un ārstēšanai.”

Ģirģens Saeimā vada arī Reto slimību deputātu atbalsta grupu. Nevalstiskās pacientu organizācijas jau paudušas atbalstu šim priekšlikumam.