Kāpēc nolēmu veidot partiju

Redzam, ka sabiedrība vēlas tādu politisko spēku, kas piedāvātu atklātu, godīgu politiku, kas nepieļauj sabiedrības noslāņošanos, šķelšanu un valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Jāturpina darbs pie mūsdienīgas nodokļu politikas, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodokļi ne tikai būtu samaksājami, bet paliktu pāri līdzekļi kapitāla uzkrāšanai, dzīves kvalitātes celšanai.

Jāsekmē jaunu uzņēmumu veidošanos. Jāmazina korupcija valsts pārvaldē. Jāturpina sakārtot ar tiesiskumu un valsts iekšējo drošību saistītie jautājumi, kas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Latvija pārvērtusies par ārvalstu investoru lēto darbaspēku. Otra opcija ienākumiem ir darbs valsts pārvaldē. Valsts ārējais parāds tiek audzēts, naudas līdzekļus šķērdējot nesaprotamiem, pārmaksātiem projektiem. Liegtas iespējas uz kvalitatīvu izglītību un veselības aprūpi. Reformas ir formālas ar nopietniem loģikas trūkumiem. Nav skaidrs, kur mēs dodamies.

Tāpēc esam nolēmuši veidot jaunu politisko partiju ar cilvēkiem, kas orientēti uz darba rezultātu un dzīvē jau kaut ko sasnieguši, kā arī uzkrājuši zināšanas, pieredzi. Mēs redzam pēc sabiedrības attieksmes, ka nepieciešama spēcīga alternatīva esošajam valdības kursam.